Ondernemend in Mantelzorg

Met zorg ontzorgen

Mantelzorg Ondersteuning

Met zorg ontzorg ik u van regeltaken, zoals het zoeken naar passende zorg, een PGB-aanvraag doen of het opschalen van een WLZ-indicatie.

Vergoeding

In uw aanvullende zorgverzekering vindt u een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar.  Bel uw zorgverzekeraar voor meer informatie of kijk hier of uw verzekeraar mantelzorgmakelaarsdiensten vergoedt.

Heeft u of degene voor wie u zorgt geen aanvullende verzekering? Dan kost mijn dienst 70 euro per uur.

Professioneel en onafhankelijk

Ik werk methodisch en ik kan tussentijds afstemmen op wensen en behoeften.  Natuurlijk ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging en behoud ik me aan de kwaliteitseisen die gesteld worden.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u gebruik maken van mijn dienst? Dan kunt u contact opnemen. Ik ben ook te bereiken na kantoortijden voor werkende mantelzorgers.

Inge van Boxtel

Telefoon: 06-10430476

E-mail: inge@mantelzorg-ondersteuning.nl

Ik reageer binnen 24 uur. 

Wat is Mantelzorg Ondersteuning?

Ik ondersteun u in het democratische doolhof van de zorg. Samen analyseren we de situatie waarin u zich bevindt en zetten we een plan op. Ik bied informatie en ondersteun u beroepsmatig door het overnemen van regeltaken. Bij mantelzorg ondersteuning blijft de regie bij u u. Waar ik u uitstekend bij kan helpen, is bijvoorbeeld bij de aanvraag van PGB, het opschalen van een WLZ-indicatie of het zoeken van passende zorg. Ik word vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Kijk hier als u wilt weten hoe hoog de vergoeding is die u kunt kijgen.

Mijn missie is om u te voorzien van de hoogste kwaliteit van zorg

 

Mantelzorgtips

Mantelzorgtips waarvan ik vind dat u zeker op de hoogte moet zijn. Gemeenten hebben de wettelijke taak om de waardering van mantelzorgers vorm te geven (voorheen het Mantelzorgcompliment). Zij krijgen hiervoor een budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen.

Hoe werkt het?

Mantelzorg ondersteuning werkt als volgt. Bent u mantelzorger en wilt u in aanmerking komen voor mantelzorgwaardering? Neem dan contact op met het Wmo-loket in de gemeente van degene voor wie u zorgt of bekijk hun website om te weten hoe zij mantelzorg waarderen. De gemeente legt in haar verordening vast hoe zij de waardering vormgeeft. Dit kan bijvoorbeeld door een financiële tegemoetkoming, een mantelzorgpas die korting geeft of door waardering via groepsactiviteiten voor mantelzorger.

Vergoeding reiskosten

Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Informeer hiernaar bij uw gemeente. Woont u samen met degene die u verzorgt en is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten.  

Parkeervergoedingen

Een aantal gemeenten verstrekt aan mantelzorgers een parkeervergunning. Daarmee kunt u voordeliger parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont.

Openbaar vervoer

Kan degene die u verzorgt door een handicap niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij voor u een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. U reist dan gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig in treinen, metro’s, trams, bussen en Regiotaxi. Lees meer over de kaart op de website ovbegeleiderskaart.nl.

Mijn partners

 

De Amerfoortse

 

Menzis

 

Univé

 

VGZ

 

Zilveren Kruis

 

Over mij

Mijn naam is Inge van Boxtel en met een achtergrond in de begeleiding van dementerde ouderen op PGB-basis, ben ik de trotse oprichtster van Mantelzorg-ondersteuning. Mijn opleiding mantelzorgmakelaar heb ik genoten aan het STOC in Utrecht. Ik ben erg gemotiveerd en op zoek naar verbeteringen in de maatschappelijke dienstverlening.

Uit ervaring weet ik dat mantelzorg erg zwaar en complex kan zijn. Door de veranderingen en bezuinigingen in de zorg wordt er nog meer druk uitgeoefend op mantelzorgers. Mede door lange wachtlijsten of de specifieke wens om thuis te blijven wonen, wist ik dat er een oplossing moest komen. Ik hoop met mijn werk mensen te verlichten.

 

Neem contact op

Copyright 2017 | Designed by CODE22 | Powered by RvB Digital